Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2016

Froggy
7056 9878 350
Reposted frombudas budas viapl pl

February 20 2016

Froggy
Reposted frompl pl
Froggy
Reposted frompl pl

August 22 2015

Froggy
9257 59c9 350
Reposted fromjottos jottos viatytek tytek
Froggy
Reposted fromwhiten0ise whiten0ise viatytek tytek

May 16 2015

Froggy
Reposted fromgreensky greensky viareeldeviant reeldeviant
Froggy
Reposted fromperopero peropero viareeldeviant reeldeviant
Froggy
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viareeldeviant reeldeviant
Froggy
3579 9bd7
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaBezpowrotu Bezpowrotu
Froggy

March 27 2015

Froggy
2753 5a29 350
Reposted fromjayu jayu viagr8dizaster gr8dizaster
Froggy
Froggy
I can already see the rage.
Reposted from1911 1911 viafrauenfeindlich frauenfeindlich

March 21 2015

Froggy
Reposted fromgruetze gruetze viadecarabia decarabia
0258 9280 350
Reposted fromgilbster gilbster viamusztarda musztarda
Froggy
6890 5181 350
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamusztarda musztarda
Froggy
Prevention saves you money, a lot of money
Reposted fromfabs3 fabs3 viagordin gordin
Froggy
7565 0f68
Froggy
Sprzedał nabój-rekwizyt z edycji kolekcjonerskiej gry komputerowej.

Policja wjechała mu na chatę.

Sprawa trwała 3 lata.
 
http://gfx.filmweb.pl/n/konkurs/zdjecie%201.JPG

Kluha666 jakiś czas temu wygrał w konkursie nabój z wygrawerowanym kodem do gry Sniper Elite v2. Zwycięzca nagrodę postanowił sprzedać, chętny znalazł się szybko, doszło do transakcji. Kod wysłany został od razu przez Internet, nabój poleciał pocztą. Sprawa rozwiązana?

Jak w filmach. Godzina 6:00, walenie do drzwi, "Policja! Otwierać". Tak zwani smutni panowie przechwycili nabój i szybko dobrali się do (niezwykle skromnego) "handlarza bronią".

"Przeszukali cały pokój, zadali kilka podchwytliwych pytań czy gram w piraty, albo czy palę jointy. Wyjaśniłem im całą sprawę, że nabój wygrałem, sprzedałem i chciałem wysłać. Skopiowali cały wątek, wszystkie maile na pendrive i pojechali."

"Zapomniałem o całej sprawie aż do dziś. Ponieważ otrzymałem taką przesyłkę! Po 3 latach oddali nabój!"


http://x3.cdn02.imgwykop.pl/c3201142/comment_lM3dggbVeF8W5GyZzkQ5yUJqi918n3hB,w400.jpg

Reposted fromRockYourMind RockYourMind viatytek tytek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl